Copyrights all reserved - Νομική ειδοποίηση 2022 -

Νομική ειδοποίησηΟρισμοί


Πελάτης: κάθε επαγγελματίας ή ικανό φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια των άρθρων 1123 επ. του Αστικού Κώδικα, ή νομικό πρόσωπο, που επισκέπτεται τον Ιστότοπο υπό τους παρόντες γενικούς όρους.

Πλεονεκτήματα και Υπηρεσίες: Το https://ikariotiko.com θέτει στη διάθεση των πελατών:

Περιεχόμενο: Όλα τα στοιχεία που αποτελούν τις πληροφορίες που υπάρχουν στον Ιστότοπο, ιδίως κείμενα - εικόνες - βίντεο.

Πληροφορίες πελάτη: Εφεξής καλούμενες ως "Πληροφορίες(ες)" που αντιστοιχούν σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να κατέχει το https://ikariotiko.com για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, τη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη και για αναλυτικά και στατιστικά σκοποί.

Χρήστης: Σύνδεση χρήστη Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα τοποθεσία.

Προσωπικές πληροφορίες: «Πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει» (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

Οι όροι «προσωπικά δεδομένα», «υποκείμενο των δεδομένων», «υπεργολάβος» και «ευαίσθητα δεδομένα» έχουν την έννοια που ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (RGPD: Αρ. 2016-679)

1 Παρουσίαση του ιστότοπου Internet.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. :

Ιδιοκτήτης: Fred VICTOR - ΠΛΑΚΟ ΣΤΡΟΤΟ 83302 ΕΥΔΗΛΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ / ΕΛΛΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης: Fred VICTOR
contact@ikariotiko.com
Ο υπεύθυνος της έκδοσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Webmaster: Fred VICTOR - contact@ikariotiko.com
Διοργανωτής: INFOMANIAK NETWORK SA - 26, Avenue de la Praille 1227 Carouge / Genève / SUISSE
+41 (0) 22 820 35 44
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Fred VICTOR - contact@ ikariotiko.com

2. Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο που προστατεύεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς. Ο Πελάτης δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταφέρει ή να εκμεταλλευτεί για δικό του λογαριασμό όλα ή μέρος των στοιχείων ή των έργων του Ιστότοπου.
Η χρήση του ιστότοπου https://ikariotiko.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης είναι πιθανό να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, επομένως οι χρήστες του ιστότοπου https://ikariotiko.com καλούνται να τους συμβουλεύονται σε τακτική βάση.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μια διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης μπορεί να αποφασιστεί από το https://ikariotiko.com, το οποίο στη συνέχεια θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης. Ο ιστότοπος https://ikariotiko.com ενημερώνεται τακτικά από το υπεύθυνο https://ikariotiko.com. Ομοίως, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: ωστόσο ισχύουν για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να αναφέρεται σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να εξοικειωθεί μαζί τους.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός της ιστοσελίδας https://ikariotiko.com είναι η παροχή πληροφοριών για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το https://ikariotiko.com προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο https://ikariotiko.com όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε οφείλονται στον ίδιο είτε σε τρίτους συνεργάτες που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στο site https://ikariotiko.com δίνονται ενδεικτικά, και είναι πιθανό να εξελιχθούν. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο https://ikariotiko.com δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί περιορισμοί τεχνικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό, που δεν περιέχει ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς. Ο ιστότοπος https://ikariotiko.com φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (RGPD: n ° 2016-679)

Στόχος είναι η παροχή μιας υπηρεσίας που να διασφαλίζει το καλύτερο ποσοστό προσβασιμότητας. Ο οικοδεσπότης διασφαλίζει τη συνέχεια της υπηρεσίας του 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του χρόνου. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία φιλοξενίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ιδίως για λόγους συντήρησης, βελτίωσης των υποδομών της, βλάβης των υποδομών της ή εάν οι Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες δημιουργούν κίνηση που θεωρείται αφύσικη.

Το https://ikariotiko.com και ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου Διαδικτύου, των τηλεφωνικών γραμμών ή του υπολογιστή και του τηλεφωνικού εξοπλισμού που συνδέεται ιδίως με τη συμφόρηση δικτύου που εμποδίζει την πρόσβαση στον διακομιστή.

5. Πνευματική ιδιοκτησία και απομιμήσεις.

Το https://ikariotiko.com είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, βίντεο, εικονιδίων και ήχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από το μέσο ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του: https://ikariotiko.com.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμοί Ευθύνης.

Το https://ikariotiko.com ενεργεί ως εκδότης του ιστότοπου. Το https://ikariotiko.com είναι υπεύθυνο για την ποιότητα και την ακρίβεια του Περιεχομένου που δημοσιεύει.

Το https://ikariotiko.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο https://ikariotiko.com και που προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε λόγω εμφάνισης σφάλματος είτε λόγω ασυμβατότητας.

Το https://ikariotiko.com δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνο για έμμεσες ζημιές (όπως για παράδειγμα απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου https://ikariotiko.com. Διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας) είναι διαθέσιμοι στους χρήστες. Το https://ikariotiko.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται σε αυτόν τον χώρο που θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Όπου ισχύει, το https://ikariotiko.com διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση ρατσιστικού, υβριστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο , φωτογραφία κ.λπ.).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τους κανονισμούς που αφορούν την επικοινωνία μάρκετινγκ, τον νόμο της 21ης Ιουνίου 2014 για την εμπιστοσύνη στην Ψηφιακή Οικονομία, τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων της 06ης Αυγούστου 2004 καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (RGPD: αρ. 2016-679). ).

7.1 Υπεύθυνος για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

Για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη και της περιήγησης στον Ιστότοπο, υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι: Fred VICTOR. Το https://ikariotiko.com εκπροσωπείται από τον Fred VICTOR, νόμιμο εκπρόσωπο του

Ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει, το https://ikariotiko.com δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το πλαίσιο των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων. Ειδικότερα, εναπόκειται στον Πελάτη να καθορίσει τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων του, να παρέχει στους υποψήφιους πελάτες του και στους πελάτες του, από τη συλλογή των συγκατάθεσών τους, πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να τηρεί μητρώο θεραπειών σε ευθυγράμμιση με την πραγματικότητα. Κάθε φορά που το https://ikariotiko.com επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, το https://ikariotiko.com λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ακρίβεια και τη συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους το https: //ikariotiko.com τα επεξεργάζεται.

7.2 Σκοπός των δεδομένων που συλλέγονται

Το https://ikariotiko.com είναι πιθανό να επεξεργάζεται όλα ή μέρος των δεδομένων:

για να επιτρέπεται η πλοήγηση στον Ιστότοπο και η διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών και υπηρεσιών που έχει παραγγείλει ο χρήστης: δεδομένα σύνδεσης και χρήσης του ιστότοπου, τιμολόγηση, ιστορικό παραγγελιών κ.λπ.

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (spamming, hacking, κ.λπ.): εξοπλισμός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για περιήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης (hash)

για τη βελτίωση της πλοήγησης στον ιστότοπο: σύνδεση και δεδομένα χρήσης

για τη διεξαγωγή προαιρετικών ερευνών ικανοποίησης στο https://ikariotiko.com: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

για τη διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας (sms, email): αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση emailΤο https://ikariotiko.com δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επομένως χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ανάγκης ή για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.

7.3 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι χρήστες του https://ikariotiko.com έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 RGPD) και διόρθωση (άρθρο 16 RGPD), ενημέρωση, πληρότητα των δεδομένων χρήστη δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων χρήστη (άρθρο 17 του RGPD), όταν είναι ανακριβή, ελλιπή, διφορούμενα, παρωχημένα , ή η συλλογή, χρήση, επικοινωνία ή διατήρηση των οποίων απαγορεύεται

δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (άρθρο 13-2γ RGPD)

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων χρήστη (άρθρο 18 RGPD)

δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων χρήστη (άρθρο 21 GDPR)

δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που έχουν παράσχει οι χρήστες, όταν αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής τους ή βάσει σύμβασης (άρθρο 20 GDPR)

δικαίωμα να καθορίσουν την τύχη των δεδομένων των Χρηστών μετά το θάνατό τους και να επιλέξουν σε ποιον το https://ikariotiko.com πρέπει να κοινοποιήσει (ή όχι) τα δεδομένα τους σε τρίτο μέρος που έχουν προηγουμένως ορίσειΜόλις το https://ikariotiko.com αντιληφθεί τον θάνατο ενός Χρήστη και ελλείψει οδηγιών από αυτόν, το https://ikariotiko.com αναλαμβάνει να καταστρέψει τα δεδομένα του, εκτός εάν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς ή πληρούν μια νομική υποχρέωση.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να μάθει πώς το https://ikariotiko.com χρησιμοποιεί τα Προσωπικά του Δεδομένα, να ζητήσει τη διόρθωσή τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει γραπτώς με το https://ikariotiko.com στην ακόλουθη διεύθυνση:

Fred VICTOR - DPO, Fred VICTOR
ΠΛΑΚΟ ΣΤΡΟΤΟ 83302 ΕΥΔΗΛΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ / ΕΛΛΑΔΑ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να υποδείξει τα Προσωπικά Δεδομένα που επιθυμεί το https://ikariotiko.com να διορθώσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει, προσδιορίζοντας επακριβώς τον εαυτό του με αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο).

Τα αιτήματα για διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο https://ikariotiko.com από το νόμο, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση ή την αρχειοθέτηση εγγράφων. Τέλος, οι Χρήστες του https://ikariotiko.com μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στις εποπτικές αρχές και ειδικότερα στο CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Μη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το https://ikariotiko.com απέχει από την επεξεργασία, τη φιλοξενία ή τη μεταφορά των Πληροφοριών που συλλέγονται για τους Πελάτες του σε χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρίζεται ως «ακατάλληλη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη. Ωστόσο, το https://ikariotiko.com παραμένει ελεύθερο να επιλέγει τους τεχνικούς και εμπορικούς υπεργολάβους του, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (RGPD: n ° 2016 -679).

Το https://ikariotiko.com δεσμεύεται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη διατήρηση της ασφάλειας των Πληροφοριών και ειδικότερα να μην κοινοποιείται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, εάν ένα περιστατικό που επηρεάζει την ακεραιότητα ή το απόρρητο των Πληροφοριών Πελάτη τεθεί υπόψη του https://ikariotiko.com, πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και να τον ενημερώσει για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε. Επιπλέον, το https://ikariotiko.com δεν συλλέγει «ευαίσθητα δεδομένα».

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από θυγατρικές του https://ikariotiko.com και υπεργολάβους (παρόχους υπηρεσιών), αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας πολιτικής.

Εντός των ορίων των αντίστοιχων απονομών τους και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τα κύρια πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των Χρηστών του https://ikariotiko.com είναι κυρίως οι πράκτορες της εξυπηρέτησης πελατών μας.

8. Ειδοποίηση περιστατικού

Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθείτε, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια. Εάν αντιληφθούμε μια παραβίαση ασφαλείας, θα ειδοποιήσουμε τους επηρεαζόμενους χρήστες ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. Οι διαδικασίες ειδοποίησης συμβάντων λαμβάνουν υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τις δικές τους ρυθμιστικές υποχρεώσεις αναφοράς.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου https://ikariotiko.com δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της εξαργύρωσης του https://ikariotiko.com και των δικαιωμάτων του θα επέτρεπε τη μετάδοση τέτοιων πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση αποθήκευσης και τροποποίησης δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του site https://ikariotiko.com.

Ασφάλεια

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Δεδομένων Υγείας, το https://ikariotiko.com χρησιμοποιεί δίκτυα που προστατεύονται από τυπικές συσκευές όπως τείχη προστασίας, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση και κωδικό πρόσβασης.

Κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, το https: //ikariotiko.com λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους από οποιαδήποτε απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

9. Σύνδεσμοι υπερκειμένου "cookies" και "tags" του Διαδικτύου

Ο ιστότοπος https://ikariotiko.com περιέχει μια σειρά από συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν δημιουργηθεί με άδεια από το https://ikariotiko.com. Ωστόσο, το https://ikariotiko.com δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο των ιστοτόπων που επισκέφθηκαν με αυτόν τον τρόπο και ως εκ τούτου δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Αν δεν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή δωρεάν χρησιμοποιώντας τις επιλογές απενεργοποίησης που σας προσφέρονται και ανακαλούνται παρακάτω, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την προσβασιμότητα σε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

9.1. "ΜΠΙΣΚΟΤΑ"

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύεται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ.: υπολογιστής, smartphone), (εφεξής "Cookies"). Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης. Τα cookies δεν κινδυνεύουν να καταστρέψουν το τερματικό του Χρήστη σε καμία περίπτωση.

Το https://ikariotiko.com είναι πιθανό να επεξεργάζεται τις πληροφορίες του Χρήστη σχετικά με την επίσκεψή του στον Ιστότοπο, όπως τις σελίδες που προβλήθηκαν, τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στο https://ikariotiko.com να βελτιώσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση του Χρήστη.

Cookies που διευκολύνουν την πλοήγηση ή/και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ιστότοπος, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε να του επιτρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί ή όχι να τα αποδεχτεί ώστε τα cookies να αποθηκεύονται στο τερματικό ή, αντίθετα , ότι απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε σύμφωνα με τον εκδότη τους. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να διαμορφώσει το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του έτσι ώστε να του προσφέρεται η αποδοχή ή η απόρριψη των Cookies από καιρό σε καιρό, πριν είναι πιθανό να αποθηκευτεί ένα Cookie στο τερματικό του. Το https://ikariotiko.com ενημερώνει τον Χρήστη ότι, σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιθανό οι λειτουργίες του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής του να μην είναι όλες διαθέσιμες.

Εάν ο Χρήστης αρνηθεί την εγγραφή των Cookies στο τερματικό ή στο πρόγραμμα περιήγησής του ή εάν ο Χρήστης διαγράψει αυτά που είναι εγγεγραμμένα εκεί, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η περιήγησή του και η εμπειρία του στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβαίνει όταν το https://ikariotiko.com ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών του δεν μπορεί να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις οθόνης ή τη χώρα από την οποία το τερματικό φαίνεται να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Όπου ισχύει, το https://ikariotiko.com αποποιείται κάθε ευθύνης για τις συνέπειες που σχετίζονται με την υποβαθμισμένη λειτουργία του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που ενδεχομένως προσφέρει το https://ikariotiko.com, που προκύπτουν (i) από την άρνηση των Cookies από τον Χρήστη (ii) η αδυναμία του https://ikariotiko.com να αποθηκεύσει ή να συμβουλευτεί τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους Cookies λόγω επιλογής του Χρήστη. Για τη διαχείριση των cookies και των επιλογών του χρήστη, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, το οποίο θα σας επιτρέψει να μάθετε πώς ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις προτιμήσεις του όσον αφορά τα Cookies.

Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκφράσει και να τροποποιήσει τις επιθυμίες του όσον αφορά τα Cookies. Το https://ikariotiko.com μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Τέλος, κάνοντας κλικ στα εικονίδια που είναι αφιερωμένα στα κοινωνικά δίκτυα Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus που εμφανίζονται στον ιστότοπο https://ikariotiko.com ή στην εφαρμογή του για κινητά και εάν ο Χρήστης έχει αποδεχθεί την κατάθεση cookies συνεχίζοντας την περιήγησή του ο Ιστότοπος ή η εφαρμογή για κινητά των https://ikariotiko.com, Twitter, Facebook, Linkedin και Google Plus μπορεί επίσης να τοποθετήσει cookies στα τερματικά σας (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο).

Αυτοί οι τύποι cookies τοποθετούνται στα τερματικά σας μόνο εάν συναινείτε σε αυτά, συνεχίζοντας την περιήγηση στον Ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητά του https://ikariotiko.com. Ανά πάσα στιγμή, ο Χρήστης μπορεί ωστόσο να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την κατάθεση αυτού του τύπου cookies από το https://ikariotiko.com.

Άρθρο 9.2. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το https://ikariotiko.com μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιεί φάρους Διαδικτύου (γνωστά και ως "ετικέτες", ή ετικέτες δράσης, GIF με ένα εικονοστοιχείο, διαφανή GIF, αόρατα GIF και ένα προς ένα GIF) και να τα αναπτύσσει μέσω "α Ο ειδικός συνεργάτης ανάλυσης ιστού που ενδέχεται να βρίσκεται (και επομένως να αποθηκεύει τις αντίστοιχες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) σε μια ξένη χώρα.

Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται τόσο σε διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο, όσο και στις διάφορες σελίδες του.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο https://ikariotiko.com να αξιολογεί τις απαντήσεις των επισκεπτών στον Ιστότοπο και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του (για παράδειγμα, πόσες φορές ανοίγει μια σελίδα και συμβουλεύονται πληροφορίες), καθώς και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από τον Χρήστη.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και άλλους δικτυακούς τόπους χρησιμοποιώντας αυτές τις ετικέτες, να συντάσσει αναφορές για τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας για την προσοχή του https://ikariotiko.com και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση τους και την Διαδίκτυο.10. Εφαρμοστέο δίκαιο και απόδοση δικαιοδοσίας.

Οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου https://ikariotiko.com υπόκειται στο γαλλικό, ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό δίκαιο και δικαιοδοσία αποδίδεται στα αρμόδια δικαστήρια.

μοναδικό και πρωτότυπο